Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5286
Entreprenør VEIDRIFT AS
Start 26.10.2020
Slutt 31.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Andorsrudveien 2 -2
Jarlsbergveien 323 -327
Søknad gjelder El-kabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.08.2020
Tittel AO 17527(Svingen)
Byggherre
Organisasjon: BRAKAR AS (orgnr.: 995082454)
Kontaktperson: Jarle Ekelund (tlf.: 97175104)
Stedsansvarlig
Christoffer Nerland (tlf.: 46283538)
Ansvarshavende
Vidar Gundersen (tlf.: 90081649)