Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5466
Entreprenør EIDE MASKIN AS
Start 14.10.2020
Slutt 01.06.2022
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Sanatorieveien 7 -13
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 11.10.2020
Tittel Sanatorieveien 11
Byggherre
Kontaktperson: Sverre Phillip Olsen (tlf.: 95251925)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Eivind Eide (tlf.: 92016412)