Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/8
Entreprenør FOSSUM AS
Start 18.01.2021
Slutt 01.08.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Konggata 28 -41
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.01.2021
Tittel Konggata30-32
Byggherre
Organisasjon: SANDVOLD BOLIGER AS (orgnr.: 997864417)
Kontaktperson: Vegard Hjelmesæth (tlf.: 90539680)
Stedsansvarlig
Martin Brodahl (tlf.: 90791584)
Ivan Fossum (tlf.: 91515988)
Ole Petter Fossum (tlf.: 95828866)
Ansvarshavende
John H Fossum (tlf.: 90864314)