Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/212
Entreprenør TREBO AS
Start 19.04.2021
Slutt 19.08.2022
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier schultz gate 24 -36
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 13.04.2021
Tittel Plass til riggområde i Schultz gate ifm. rehabilitering av Tollbugata 12.
Byggherre
Organisasjon: TOLLBUGATA 12 AS (orgnr.: 921212682)
Kontaktperson: Christoffer Løvdal (tlf.: 481 56 616)
Stedsansvarlig
Simen Eskerud (tlf.: 96040416)
Ansvarshavende
Bjørn Sune (tlf.: 97996963)