Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/438
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 09.06.2021
Slutt 30.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kvernhusveien 1 -21
Tollefshagan 5 -26B
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.06.2021
Tittel 592300 Liebakk Panorama
Byggherre
Organisasjon: TREBO AS (orgnr.: 993185183)
Kontaktperson: Bjørn Michalsen (tlf.: 906 67 853)
Stedsansvarlig
Simen Von Der Fehr (tlf.: 93235312)
Jimmy Jansson (tlf.: 90762887)
Ansvarshavende
Daniel M. Moen (tlf.: 91902686)