Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/525
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 13.07.2021
Slutt 03.09.2023
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Konnerudgata 50 -60
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 30.06.2021
Tittel UDK 02 - Mellombels bru Professor Smiths allè
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Terje Strømme (tlf.: 41699379)
Stedsansvarlig
Espen Hammer (tlf.: 99200072)
Ansvarshavende
Knut-Lasse Bøen-Sognnes (tlf.: 91594748)