Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/553
Entreprenør KJELDAAS AS
Start 09.08.2021
Slutt 31.12.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hedensrudveien 43A -52
Seilmakergata 1 -11
Havnegata 109 -163
Skippergata 50 -52
Gamle Kongevei 42 -123
Andreas Nilsens vei 16 -24
Auens vei 26 -38
Blichfeldts vei 4 -6
Odins vei 12 -12
Tors vei 1 -30B
Gamle Kongevei 129 -135
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.07.2021
Tittel 1185- Skomakergata bekkelukking
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 921234554)
Kontaktperson: (tlf.: 90402647)
Stedsansvarlig
Magnus Næss (tlf.: 45864738)
Ansvarshavende
Tormund Fevang (tlf.: 45864738)