Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/1055
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 17.11.2021
Slutt 30.09.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier A J Horgens vei 7 -9
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.11.2021
Tittel A J Horgens vei 9, fjerning av gjerde, fjerne betongfundament, planering av fortau, merke fotgjengerkryssing
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: Karen Rygh (tlf.: 45721431)
Stedsansvarlig
Steffen Bodnar (tlf.: 99277302)
Yashar Moayedi (tlf.: 97671325)
Ansvarshavende
Ove Larsen (tlf.: 92456784)