Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/46
Entreprenør ONECO ELEKTRO AS
Start 20.01.2022
Slutt 31.12.2024
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 20.01.2022
Tittel Generell Plan - Drammen - Feilsøking og Reparasjon av Strømkabel i kum og stolpe på/ved veg og fortau (JAA)
Stedsansvarlig
Espen Enerstvedt (tlf.: 41672540)
Ansvarshavende
Per Helge Svendsen (tlf.: 91389489)
Erlend Magnussen (tlf.: 99112422)