Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/298
Entreprenør KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS
Start 04.05.2022
Slutt 30.09.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brekkeveien 2 -6
Søknad gjelder Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.05.2022
Tittel 867 Brekkeveien
Byggherre
Organisasjon: VIKEN FYLKESKOMMUNE (orgnr.: 921693230)
Kontaktperson: (tlf.: 94731719)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Marius Auke (tlf.: 45065977)