Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/518
Entreprenør ALENTO AS
Start 01.08.2022
Slutt 30.10.2023
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Brakke

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 27.06.2022
Tittel Leie tomt for riggplass
Byggherre
Organisasjon: STORE LANDFALL AS (orgnr.: 914586305)
Kontaktperson: Hans Petter Mach (tlf.: 67522050)
Stedsansvarlig
Richard Berg (tlf.: 98210763)
Ansvarshavende
Lasse Grelland (tlf.: 94977001)