Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/639
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 22.08.2022
Slutt 31.10.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skipsbygger Jørgensens vei 8A -9
Søknad gjelder Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.08.2022
Tittel Skipsbygger Jørgensens vei 8A, sette ned sandfang
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: Bjørn Westby (tlf.: 47029839)
Stedsansvarlig
Markus Hovde (tlf.: 90878844)
Kim Andre Kind (tlf.: 97644630)
Steffen Bodnar (tlf.: 99277302)
Ansvarshavende
Ove Larsen (tlf.: 92456784)