Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/687
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 01.09.2022
Slutt 31.10.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tverrliggeren 4 -10
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.08.2022
Tittel Gang og sykkelveier ved Åskollen skole, forarbeid til asfaltering
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: Bjørn Larsen (tlf.: 48028884)
Stedsansvarlig
Steffen Bodnar (tlf.: 99277302)
Ansvarshavende
Ove Larsen (tlf.: 92456784)