Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/69
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 13.02.2023
Slutt 23.08.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Øvre Storgate 70 -140
Landfalløya 1 -81
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.02.2023
Tittel Øvre Storgate-Landfalløya
Byggherre
Organisasjon: VIKEN FYLKESKOMMUNE (orgnr.: 921693230)
Kontaktperson: Victor Georg Gyula Ilia (tlf.: 95434379)
Stedsansvarlig
Henning Kolbu (tlf.: 97994048)
Ansvarshavende
Knut-Lasse Bøen -Sognnes (tlf.: 915944748)