Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 16/589 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: STRØM GUNDERSEN AS Status: Godkjent
Berørte veier: ERIK BØRRESENS ALLE 5A 16A
GJETERGATA 8 10
GREV WEDELS PLASS 1 3
NEDRE STORGATE 16 35
NEDRE TORGGATE 20
OLE STEENS GATE 3 16
SUNDGATA 5 8
Søknad gjelder: Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fjernvarme
Start: 14.11.2016
Slutt: 31.01.2019
Saksinformasjon
Registrert: 14.11.2016 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (212182)
Arbeidsvarsling (221673)
Arbeidsvarsling (223967)
Arbeidsvarsling (229845)
Arbeidsvarsling (234987)
Arbeidsvarsling (53924)
Arbeidsvarsling (227344)
Tittel: Grev Wedels Plass 3 Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes