Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1653
Entreprenør STRØM GUNDERSEN AS
Start 14.11.2016
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier ERIK BØRRESENS ALLE 5A -16A
GJETERGATA 8 -10
GREV WEDELS PLASS 1 -3
NEDRE STORGATE 16 -35
NEDRE TORGGATE 20
OLE STEENS GATE 3 -16
SUNDGATA 5 -8
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.11.2016
Tittel Grev Wedels Plass 3
Byggherre
Organisasjon: GREV WEDELS PLASS AS (orgnr.: 898159892)
Kontaktperson: Sven Mile (tlf.: 47453918)
Stedsansvarlig
Per Nilsson (tlf.: 48158550)
Ansvarshavende
Espen Folkedal (tlf.: 99215676)
Andre Møller (tlf.: 92083299)