Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia Norge AS Per Arne Langhaug 93444124 01.07.2013 05.07.3013
20493 Nytt Sykehus Drammen, Brakerøya Geomatikk AS Tove Engen 91509146 18.05.2020 31.12.2024
25969 Rosenkrantzgata - Rehabilitering av vannledninger Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Kjell-Einar Asmyhr 90193167 15.02.2023 01.12.2024
27529 Kabeltrase Fjellheim til Drm, fjernvarme GLITRE NETT AS (Glitre Energi Nett AS) Runar Henricks 99271855 14.06.2023 31.12.2023
27794 Sikoriveien - Hagatjerns og Skogfrueveien Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.04.2023 30.09.2023
27878 Hermanstorffs gate, Gang og sykkelvei Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Christian Andre Holmstad 93040761 03.01.2023 02.10.2023
28967 Prosjektering av kommunal veg, vann og avløp Sundlandsveien Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Tone Bakken 90539655 03.10.2022 01.12.2023
29015 Betelkvartalet - Nedre Tverrgate SIV. ING. STENER SØRENSEN AS Jon Kibsgård 48991295 24.04.2023 31.10.2023
29310 Lauritz Hervigs vei, utbedring av SPP, VL og OV Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Tone Bakken 90539655 17.04.2023 30.09.2023
29536 Nedre Tverrgate 3 GLITRE NETT AS (Glitre Energi Nett AS) Runar Henricks 99271855 01.05.2023 31.10.2023
30369 Brantenborggata gangfelt Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 03.04.2023 31.10.2023
30612 Lammersgate med sidegater Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 11.04.2023 12.10.2023
30796 Reasfaltering Hågenstad feltet Drammen kommune Vei Geir Ove Næss 97161024 30.01.2023 30.11.2023
31841 Betzy kv 103 - Åkerveien 10A GLITRE NETT AS (Glitre Energi Nett AS) Per Vaaje 47981110 19.05.2023 31.10.2023
31974 50664 - Lerpeveien Viken Fiber AS Uliana Marzhueva 40529632 02.05.2023 01.10.2023
32389 Nedre Tverrgate 9 GLITRE NETT AS (Glitre Energi Nett AS) Runar Henricks 99271855 01.08.2023 30.11.2023
32412 Gjetergata, Bergstien og Løkkebergveien lavspentgrøft GLITRE NETT AS (Glitre Energi Nett AS) Ole Torger Stangeland 46851848 17.07.2023 30.11.2023
32577 Oppgradering av nett Sørensvinen Telia Norge AS Alexander Schau Evensen 95417528 07.08.2023 30.09.2023
32578 36351 Einar Aas vei Viken Fiber AS Andre Lunde 90771155 24.07.2023 30.09.2023
32764 Grave og legge rør for fiber Telenor Norge AS Saravanan Vasantharajan 90779130 21.08.2023 31.10.2023
32795 50588 Ottilies vei/Buskerudveien Viken Fiber AS Andre Lunde 90771155 01.09.2023 13.10.2023