Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/1653 Grev Wedels Plass 3 Gravearbeid GJETERGATA, GREV WEDELS PLASS, NEDRE STORGATE, NEDRE TORGGATE, OLE STEENS GATE, SUNDGATA, ERIK BØRRESENS ALLE STRØM GUNDERSEN AS 14.11.2016 31.05.2020
20/2282 0625-872237 Gravearbeid EIDE MASKIN AS 31.10.2016 31.05.2020
20/3509 Etablering av ny pumpestasjon, boring, pressing og graving til ny SP ledning Gravearbeid Drammensveien, Fjerdingen, Fjerdingen, smedgata, Orkidehøgda KJELDAAS AS 09.10.2018 01.06.2020
20/3516 Rehabilitering Strømsø bru Arbeidstillatelse CONSOLVO AS 01.10.2018 10.05.2020
20/3679 Generell arbeidsvarslingsplan for kommunale veier i Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 01.01.2019 31.12.2020
20/3694 Nersetterveien, tomt 28, 29 og 30 Gravearbeid Nersetterveien EIDE MASKIN AS 07.12.2018 28.08.2020
20/3734 Lekkasjekontroll på vannledninger Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 10.01.2019 31.12.2020
20/3739 Åskollen etappe 4, prosjektnummer 141627 Gravearbeid Solumveien, Langeløkka, Eikelia, Rabbenveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 18.02.2019 15.06.2020
20/3758 Solsiden Mjøndalen Stadion Gravearbeid Hagatjernveien ISACHSEN ANLEGG AS 11.02.2019 02.11.2020
20/3760 Ytterkollen VA etappe 2. Gravearbeid Drammensveien AKTIV VEIDRIFT AS 11.02.2019 01.07.2020
20/3769 Sandvollen 54 Gravearbeid Sandvollen IVAR TANUM ENTREPRENØR AS 19.02.2019 29.05.2020
20/3824 Galleriet - utbygging av leilighetskompleks Gravearbeid Sundgata, Gjetergata, Thornegata, Peder Buchs gate, Engene VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 06.03.2019 30.06.2020
20/3840 Midlertidig anleggsvei for oppgradering av Gulskogen senter Arbeidstillatelse SIF-gata BETONMAST BUSKERUD-VESTFOLD AS 12.04.2019 01.06.2020
20/3859 574800 Vikveien VA Gravearbeid Vikveien AKTIV VEIDRIFT AS 23.04.2019 31.05.2020
20/3904 Skiltplan Strømsø Torg 9 Drammen Arbeidstillatelse Strømsø torg POB ENTREPRENØR AS 02.05.2019 10.04.2020
20/3966 Erik Børresens alle Gravearbeid Erik Børresens alle AKTIV VEIDRIFT AS 03.06.2019 31.05.2020
20/4006 VA-anlegg Horgen Gravearbeid Brekkeveien ARNE OLAV LUND AS 27.05.2019 15.05.2020
20/4042 Trafikk tiltak for ny jernbanetunnel - Bane Nor Gravearbeid Smithestrømsveien ISACHSEN ANLEGG AS 03.06.2019 29.05.2020
20/4077 Etablering av anleggsvei Gravearbeid Smithestrømsveien BANE NOR SF 13.06.2019 28.04.2023
20/4105 Underlia - Finn Blackstad Gravearbeid Underlia, Finn Blackstads vei STEEN & LUND AS 26.06.2019 30.04.2020
20/4122 OK14: Graving/masseutskifting ifm oppføring av garasje Gravearbeid Olav Kyrres gate MORTEN HØJMOSE SERVICE 13.06.2019 31.05.2020
20/4180 Tiltak 6 Sanatorievein Drammen Gravearbeid Sanatorieveien STEEN & LUND AS 26.08.2019 31.05.2020
20/4196 Kiss & Ride Laurits Grønlands vei Gravearbeid Laurits Grønlands vei FANEBUST MASKIN AS 29.07.2019 01.05.2020
20/4205 Vinnesgata 50/170 Gravearbeid Vinnesgata Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS 10.10.2019 29.05.2020
20/4229 Hauges gate 18, fotgjengerkryssing Gravearbeid Hauges gate AKTIV VEIDRIFT AS 26.08.2019 31.05.2020
Viser 1 - 25 av 158 1 2 3 .. 7 >