Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/4801 36274 UDK02 Kulvert og løsmassetunnel Gravearbeid 4. Strøm terrasse VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 09.03.2020 31.12.2023
21/1054 Bedehusgata X Lysakerveien, bredde ut fortau, fjerne midtrabatt, sette kantstein, flytte fotgjengerkryssing. Gravearbeid Bedehusgata AKTIV VEIDRIFT AS 17.11.2021 30.09.2023
21/1055 A J Horgens vei 9, fjerning av gjerde, fjerne betongfundament, planering av fortau, merke fotgjengerkryssing Gravearbeid A J Horgens vei AKTIV VEIDRIFT AS 17.11.2021 30.09.2023
21/1080 Graving for fundamenter til ny midlertidig gangbru Gravearbeid Jernbanegata NCC NORGE AS 22.11.2021 30.09.2025
21/1085 Parkeringsregulering Arbeidstillatelse Jernbanegata NCC NORGE AS 22.11.2021 30.09.2025
21/1114 Art Garden Gravearbeid Tomtegata, Brandtenborggata, Nedre Storgate KONGSBERG ENTREPRENØR AS 03.01.2022 01.11.2023
21/1129 Elvepromenade stengt Arbeidstillatelse NCC NORGE AS 08.01.2022 25.08.2025
22/12 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 05.01.2022 31.12.2023
22/26 Generell plan Ramudden avd 08 Arbeidstillatelse RAMUDDEN AS 13.01.2022 31.12.2023
22/27 Fjernvarme Holmen Gravearbeid Kjerraten KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 26.01.2022 30.10.2023
22/46 Generell Plan - Drammen - Feilsøking og Reparasjon av Strømkabel i kum og stolpe på/ved veg og fortau (JAA) Arbeidstillatelse ONECO ELEKTRO AS 20.01.2022 31.12.2023
22/265 Kniveveien 90 Gravearbeid Kniveveien SINDSEN MASKIN AS 27.04.2022 31.12.2023
22/280 PNC Bybrua Gravesøknad Bragernes Gravearbeid Bybrua, Øvre Storgate, Bragernes torg, Nedre Strandgate PNC NORGE AS 02.05.2022 01.12.2025
22/298 867 Brekkeveien Gravearbeid Brekkeveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 04.05.2022 30.09.2023
22/309 Arbeid Stømsø Torg - Bybra Gravearbeid Strømsø torg NCC NORGE AS 18.05.2022 30.09.2025
22/339 Ny bybru Strømsø torg Arbeidstillatelse Strømsø torg NCC NORGE AS 18.05.2022 30.09.2025
22/403 Gravesøknad Grønland - Skamarken Gravearbeid Børsemakergata NCC NORGE AS 04.07.2022 31.10.2025
22/451 Jacob Borchs gate VA arbeider for Drammen Kommune Gravearbeid Jacob Borchs gate ISACHSEN ANLEGG AS 14.06.2022 31.12.2023
22/494 Bybrua stengt riggplass Arbeidstillatelse Bragernes torg PNC NORGE AS 26.06.2022 01.12.2025
22/518 Leie tomt for riggplass Arbeidstillatelse ALENTO AS 01.08.2022 30.10.2023
22/601 Brakerøya Fjernvarme sentral Gravearbeid Jacob Borchs gate ISACHSEN ANLEGG AS 16.08.2022 31.01.2024
22/639 Skipsbygger Jørgensens vei 8A, sette ned sandfang Gravearbeid Skipsbygger Jørgensens vei AKTIV VEIDRIFT AS 22.08.2022 30.09.2023
22/687 Gang og sykkelveier ved Åskollen skole, forarbeid til asfaltering Gravearbeid Tverrliggeren AKTIV VEIDRIFT AS 01.09.2022 31.10.2023
22/724 3031 Konnerud IL massemottak Arbeidstillatelse Jarlsbergveien KJELDAAS AS 06.09.2022 01.09.2024
22/749 Strandgaten 2c Gravearbeid Strandgaten BREVIK AS 12.09.2022 31.10.2023
Viser 1 - 25 av 213 1 2 3 .. 9 >