Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/153 Anleggsvei Vintergata Arbeidstillatelse Sundlandveien STRØM GUNDERSEN AS 11.04.2018 30.11.2019
18/459 Hans Hansens vei mf. Gravearbeid Hans Hansens vei Sokkaveien Haukeliveien Hotvetveien Halvorstua OSKAR OG TORMOD WIKE AS 13.08.2018 15.11.2019
18/555 Rigg Engene 45 Arbeidstillatelse TRIO ENTREPRENØR AS 13.09.2018 28.02.2020
18/573 Strøtvetveien 8 Arbeidstillatelse Strøtvetveien 8 EIDE MASKIN AS 18.09.2018 30.11.2019
18/593 Helleristningen Arbeidstillatelse Helleristningen ASKER ENTREPRENØR AS 25.09.2018 31.12.2019
18/674 Rehabilitering Strømsø bru Arbeidstillatelse CONSOLVO AS 01.10.2018 20.12.2019
18/777 Helleristningen 25, subuss på bankett (veiutvidelse) Gravearbeid Helleristningen SKOLLERUD ANLEGG AS 07.11.2018 31.12.2019
18/859 Trollstien 9a, Drammen Arbeidstillatelse Trollstien BRØDRENE SOLEM AS 26.11.2018 01.11.2019
18/865 Generell arbeidsvarslingsplan for kommunale veier i Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 01.01.2019 31.12.2020
18/904 VA - Hotvetveien Arbeidstillatelse Hotvetveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 02.01.2019 15.11.2019
18/906 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse DRAMMEN DRIFT KF 29.12.2018 31.12.2019
19/1 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 02.01.2019 31.12.2019
19/6 Set Elektro Arbeidstillatelse SET ELEKTRO AS 07.01.2019 31.12.2019
19/15 Lekkasjekontroll på vannledninger Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 10.01.2019 31.12.2020
19/22 Generell Arbeidsvarsling Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 01.01.2019 31.12.2019
19/23 Åskollen etappe 4, prosjektnummer 141627 Gravearbeid Rabbenveien Eikelia Langeløkka Solumveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 18.02.2019 31.12.2019
19/32 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 28.01.2019 31.12.2019
19/34 Asfaltlapping 2019 Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 28.01.2019 31.12.2019
Viser 1 - 25 av 196 1 2 3 .. 8 >