Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/555 Ny fremføring vannledning Gravearbeid Sota ISACHSEN ANLEGG AS 16.08.2019 30.08.2019
17/657 Lekkasje / stenging av vannlednig Gravearbeid Glassblåserveien ISACHSEN ANLEGG AS 16.08.2019 30.08.2019
18/47 Anleggstrafikk i Professor Smiths alle Arbeidstillatelse Professor Smiths alle STRØM GUNDERSEN AS 26.01.2018 30.09.2019
18/79 Fjell 2020 Arbeidstillatelse Laurits Grønlands vei HENT AS 13.02.2018 31.08.2019
18/153 Anleggsvei Vintergata Arbeidstillatelse Sundlandveien STRØM GUNDERSEN AS 11.04.2018 30.11.2019
18/255 Gravearbeider ifm. opprettelse av Drammen Stasjon Hotell og nye Dr. Hansteinsgate Gravearbeid Tollbugata Webergs gate Doktor Hansteins gate SKANSKA NORGE AS 28.05.2018 01.10.2019
18/365 Sankt Olavs gate X Øvre Storgate Gravearbeid Sankt Olavs gate AKTIV VEIDRIFT AS 25.06.2018 30.08.2019
18/458 Brakker Anchersensvei Arbeidstillatelse Anchersens vei KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 13.08.2018 31.08.2019
18/459 Hans Hansens vei mf. Gravearbeid Halvorstua Sokkaveien Hans Hansens vei Hotvetveien Haukeliveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 13.08.2018 15.11.2019
18/555 Rigg Engene 45 Arbeidstillatelse TRIO ENTREPRENØR AS 13.09.2018 28.02.2020
18/573 Strøtvetveien 8 Arbeidstillatelse Strøtvetveien 8 EIDE MASKIN AS 18.09.2018 30.09.2019
18/593 Helleristningen Arbeidstillatelse Helleristningen ASKER ENTREPRENØR AS 25.09.2018 31.12.2019
18/674 Rehabilitering Strømsø bru Arbeidstillatelse CONSOLVO AS 01.10.2018 02.09.2019
18/777 Helleristningen 25, subuss på bankett (veiutvidelse) Gravearbeid Helleristningen SKOLLERUD ANLEGG AS 07.11.2018 31.12.2019
18/810 Tomineborgveien VA-anlegg Gravearbeid Tomineborgveien AKTIV VEIDRIFT AS 12.11.2018 31.08.2019
18/829 Grave kabel Brøttet vei nr 117/6002 Gravearbeid Gnr/Bnr: 117/6002 BGG ENTREPENØR AS 28.11.2018 16.09.2019
18/859 Trollstien 9a, Drammen Arbeidstillatelse Trollstien BRØDRENE SOLEM AS 26.11.2018 01.11.2019
18/865 Generell arbeidsvarslingsplan for kommunale veier i Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 01.01.2019 31.12.2020
18/904 VA - Hotvetveien Arbeidstillatelse Hotvetveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 02.01.2019 15.11.2019
Viser 1 - 25 av 176 1 2 3 .. 8 >