Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/931 Konnerudparken 20333 Gravearbeid Pettersvollen CONSTO ØST AS 01.11.2021 01.11.2024
21/1055 A J Horgens vei 9, fjerning av gjerde, fjerne betongfundament, planering av fortau, merke fotgjengerkryssing Gravearbeid A J Horgens vei AKTIV VEIDRIFT AS 17.11.2021 31.10.2024
21/1080 Graving for fundamenter til ny midlertidig gangbru Gravearbeid Jernbanegata NCC NORGE AS 22.11.2021 30.09.2025
21/1085 Parkeringsregulering Arbeidstillatelse Jernbanegata NCC NORGE AS 22.11.2021 30.09.2025
21/1129 Elvepromenade stengt Arbeidstillatelse NCC NORGE AS 08.01.2022 25.08.2025
22/26 Generell plan Ramudden avd 08 Arbeidstillatelse RAMUDDEN AS 01.01.2024 31.12.2024
22/27 Fjernvarme Holmen Gravearbeid Kjerraten KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 26.01.2022 31.05.2024
22/46 Generell Plan - Drammen - Feilsøking og Reparasjon av Strømkabel i kum og stolpe på/ved veg og fortau (JAA) Arbeidstillatelse ONECO ELEKTRO AS 20.01.2022 31.12.2024
22/280 PNC Bybrua Gravesøknad Bragernes Gravearbeid Bragernes torg, Øvre Storgate, Nedre Strandgate, Bybrua PNC NORGE AS 02.05.2022 01.12.2025
22/309 Arbeid Stømsø Torg - Bybra Gravearbeid Strømsø torg NCC NORGE AS 18.05.2022 30.09.2025
22/339 Ny bybru Strømsø torg Arbeidstillatelse Strømsø torg NCC NORGE AS 18.05.2022 30.09.2025
22/403 Gravesøknad Grønland - Skamarken Gravearbeid Børsemakergata NCC NORGE AS 04.07.2022 31.10.2025
22/494 Bybrua stengt riggplass Arbeidstillatelse Bragernes torg PNC NORGE AS 26.06.2022 01.12.2025
22/639 Skipsbygger Jørgensens vei 8A, sette ned sandfang Gravearbeid Skipsbygger Jørgensens vei AKTIV VEIDRIFT AS 22.08.2022 31.10.2024
22/720 Sanatorieveien 47 Gravearbeid Sanatorieveien SINDSEN MASKIN AS 19.09.2022 01.08.2024
22/724 3031 Konnerud IL massemottak Arbeidstillatelse Jarlsbergveien KJELDAAS AS 06.09.2022 01.09.2024
22/940 Juveveien 30, Svelvik Gravearbeid Juveveien KAARE MORTENSEN AS 31.10.2022 31.05.2024
22/1034 Solsiden - Næring/leiligheter Gravearbeid Store Landfall Øvre KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 05.12.2022 31.05.2024
22/1041 Eknes Elvepark Gravearbeid Gamle Riksvei EIVIND MOEN AS 07.12.2022 31.05.2024
23/7 Ny midlertidig anleggsvei Gravearbeid Doktor Hansteins gate NCC NORGE AS 09.01.2023 25.08.2025
23/45 2023 Olimb Rørfornying Generell plan for rehabilitering av VA / strømpekjøring Arbeidstillatelse OLIMB RØRFORNYING AS 23.01.2023 01.07.2024
23/48 Lekkasjekontroll på vannledninger og tilstandskontroll av kummer Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 12.01.2023 31.12.2024
23/56 Kum med mer Arbeidstillatelse Russerveien, Haukeliveien, Sokkaveien, Halvorstua DRAMMEN KOMMUNE 26.01.2023 24.01.2025
23/69 Øvre Storgate-Landfalløya Gravearbeid Øvre Storgate, Landfalløya ISACHSEN ANLEGG AS 13.02.2023 23.08.2024
23/102 Generell arbeidsvarslinsgplan med 2.årig varighet - Drammen Kommune Arbeidstillatelse LEDE AS 01.03.2023 28.02.2025
Viser 1 - 25 av 170 1 2 3 .. 7 >